Zaznacz stronę

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

plakat na którym znajduje się flaga Polski oraz godło. Na plakacie umieszczono tekst o treści: dofinansowano ze środkowrządowego funduszu inwestycji lokalnych. Dofinansowanie 2039909,13 złotych, całkowita wartość inwestycji 4041853,13 złotych

Gmina Miejska Kętrzyn w ramach wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego udzielonego Uchwałą Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wspierania realizacji zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, otrzymał środki w wysokości 2 280 922,00 zł. pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Otrzymane środki przeznaczone będą na realizację zadania inwestycyjnego „Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne – Kętrzyński Dom Wsparcia”.