Zaznacz stronę

Informacja o realizacji projektu Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne – Kętrzyński Dom Wsparcia

Celem projektu jest utworzenie na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn ośrodka wsparcia, który zapewni pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności..
Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, zamontowana zostanie winda. W budynku będą pomieszczenia zapewniające miejsca dla 7 osób niesamodzielnych, wymagających szczególnej całodobowej opieki w pomieszczeniach pobytu całodobowego i dla 15 osób pobytu dziennego.