Zaznacz stronę

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza nabór na stypendia sportowe

Burmistrz Miasta Kętrzyn uprzejmie informuje, że zgodnie § 10 ust. 1 oraz § 21 ust. 2  Uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  Nr LIV/318/18 z dnia 11 czerwca 2018 r., zmienionej Uchwałą Nr LVII/342/18 z dnia 6 września 2018 r. oraz Uchwałą Nr XIX/138/2019 z 21 listopada 2019 r.(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r. poz. 3237 z późn. zm.) w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród udzielanych zawodnikom, instruktorom i trenerom w dziedzinie kultury fizycznej do dnia 31 grudnia 2020 r. do godz. 15.30 w Urzędzie Miasta ul. Wojska Polskiego 11 w Punkcie Obsługi Interesantów (parter) składa się wnioski o przyznanie stypendium sportowego oraz nagrody dla trenera/instruktora i zawodnika.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Ogłoszenie o naborze wniosków na stypendium za 2020

Wniosek na stypendium sportowe – dyscyplina indywidualna

Wniosek na stypendium sportowe – dyscyplina zespołowa

Wniosek na nagrodę