Zaznacz stronę

Gmina Miejska Kętrzyn w dniu 6 kwietnia znalazła się na liście Gmin i powiatów, które otrzymały dofinansowanie w ramach ogłoszonego Konkursu Grantowego “Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W dniu 14 kwietnia 2020r. została podpisana umowa na kwotę 80.000 zł, w ramach której zostaną zakupione 40 laptopów dla uczniów i nauczycieli kętrzyńskich szkół podstawowych. Sprzęt komputerowy pozwoli na kontynuację nauki uczniów poprzez zdalną pracę z nauczycielem. Po dokonaniu zakupu laptopów, sprzęt zostanie przekazany do Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 3,  Szkoły Podstawowej nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi, a następnie użyczone zostaną dla uczniów, którzy nie mają warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

Efektem realizacji projektu będzie umożliwienie zdalnej edukacji uczniom i aktywne włączenie się w codzienne zajęcia szkolne. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Po zakończonym okresie zdalnego nauczania sprzęt komputerowy zakupiony w ramach programu powróci do szkół i wykorzystywany będzie w dalszym procesie edukacyjnym.

Wartość projektu: 80 000,00 zł, wkład własny: 0,00 zł, dofinansowanie: 80 000,00 zł.

 

Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.