Zaznacz stronę

Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UWAGA 

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – ulga 2,40 zł od każdego członka rodziny zamieszkującej nieruchomość.

 

Załączniki do pobrania:

Nowy wzór deklaracji