Zaznacz stronę

Środowiskowe Ognisko wychowawcze „NASZ AZYL”

Opisy zrealizowanych zadań

  1. Środowiskowe Ognisko wychowawcze „NASZ AZYL”

Zadanie publiczne pt. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze ,,Nasz-Azyl” prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Kętrzynie  dotyczyło prowadzenia dziennej placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 25 dzieci, które potrzebowały wsparcia i opieki. Większość dzieci wywodziła się ze środowisk dysfunkcyjnych. Priorytetem Środowiskowego Ogniska Wychowawczego było wyrównywanie szans edukacyjnych wychowanków, pomoc w nauce, odrabianiu lekcji, nadrabianiu zaległości oraz dożywianie. Poza tym prowadzone były zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia rozwijające zainteresowania oraz zajęcia profilaktyczne, a także imprezy okolicznościowe dla dzieci i ich rodzin.

 

2.Wypoczynek letni

Zadanie publiczne  pt. „Aktywny wypoczynek i profilaktyka to przeciw uzależnieniom najskuteczniejsza taktyka”, prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Kętrzynie dotyczyło zorganizowania i przeprowadzenia wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży              ze środowisk dysfunkcyjnych. Grupa 25 dzieci  miała zapewnioną opiekę, wyżywienie oraz wypoczynek. Zagospodarowany czas wolny zgodnie ze zdrowym stylem życia umożliwiał pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, a także wpływał na rozwijanie kompetencji społecznych potrzebnych w codziennym życiu. Uczestnicy brali udział                           w różnorodnych zajęciach i warsztatach, korzystali z kompleksu rekreacyjno – sportowego ,,Kętrzynianka”, z kręgielni itp. oraz uczestniczyli w jednodniowej wycieczce autokarowej Kętrzyn – Grunwald – Olsztynek – Olsztyn – Kętrzyn.

Oba zadania zostały sfinansowane ze środków finansowych Gminy Miejskiej Kętrzyn.