Zaznacz stronę

Program „Czyste Powietrze”

 

Program „Czyste Powietrze”

To kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery m. in. poprzez spalanie paliw stałych w piecach i kotłach domowych, poprzez wymianę pieca tzw. „kopciucha” na proekologiczny. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią.

Program przeznaczony dla właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych, a także wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe)
 • docieplenie przegród budynku
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
 • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
 • instalację odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznej)
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Plansza zawierająca informacje o dofinansowaniu na termomodernizację

 Warunki dofinansowania

 • Dofinansowanie  odbywa się na 3 poziomach:  do 55%, 80% i 100% kosztów inwestycji.
 • Istnieje maksymalny poziom dofinansowania dla poszczególnych poziomów dofinansowania 
 • Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie wniosku do WFOŚiGW w Olsztynie 
 • Podstawą do ubiegania się o dofinansowanie jest wymiana nie ekologicznego źródła ciepła na źródło proekologiczne 
 • Możliwe jest rozpoczęcie inwestycji do  6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie 
 • Maksymalny termin realizacji przedsięwzięcia  to 30 miesięcy od daty złożenia wniosku (36 miesięcy dla najwyższego poziomu dofinansowania)

plansza zawierająca informację dotyczące stopni dotacji

Nabory wniosków są prowadzone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

10-026 Olsztyn
ul.Św. Barbary 9
tel. (89)522-02-00
tel.(89)522-02-01
www.wfosigw.olsztyn.pl
info@wfosigw.olsztyn.pl

 więcej informacji: www.czystepowietrze.gov.pl

Gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny

Szczegółowych informacji mieszkańcom Gminy Miejskiej Kętrzyn, dotyczących Programu udzieli  przeszkolony Pracownik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska. Pomoże mieszkańcom poprawnie złożyć wniosek oraz skompletować wymagane załączniki, a także doradzi i udzieli niezbędnych informacji na temat możliwości pozyskania dotacji. Z urzędnikiem  kontaktować można się pod numerem telefonu: 89 752 05 63. Mieszkańców zapraszamy również osobiście do Urzędu Miasta w Kętrzynie, pokój 213, II piętro.

„Czyste Powietrze” w liczbach:

Aktualne dane o wdrażaniu programu Priorytetowego  „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn:

 • Liczba złożonych wniosków – 149,
 • Liczba podpisanych umów – 132,
 • Liczba zakończonych przedsięwzięć – 94,
 • Wypłacona kwota dotacji – 1 502 881,71 zł.