Zaznacz stronę

Pożyczki dla MŚP chcących zainwestować w Polsce Wschodniej w turystykę.

Szanowni Państwo,

Poniżej przekazujemy informacje o uruchomieniu II transzy środków w instrumencie Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka. To pożyczki dla małych i średnich firm chcących zainwestować w Polsce Wschodniej w turystykę.

O pożyczkach można się dowiedzieć na stronie internetowej, prowadzonej przez Polską Organizację Turystyczną: https://zarabiajnaturystyce.pl/

Projekt „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka” jest realizowany ze środków Ministra Inwestycji i Rozwoju, na podstawie umowy z Bankiem  Gospodarstwa Krajowego, zawartej w dniu 22 grudnia 2016 r. Jego celem jest finansowe wsparcie przedsiębiorców z Polski Wschodniej.

Chcielibyśmy również Państwa poprosić  o współpracę w informowaniu przedsiębiorców z Państwa regionu o możliwości skorzystania z pożyczek.

 

Dla kogo?

Z pożyczek na rozwój turystyki mogą korzystać mikro, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP) prowadzący działalność w branży turystycznej i okołoturystycznej w województwach Polski Wschodniej: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Aby otrzymać wsparcie firma, nie musi być zarejestrowana w danych województwie – wystarczy sama lokalizacja wspieranej inwestycji.

Na co?

Przedsiębiorcy mogą otrzymać finansowe wsparcie na następujące przedsięwzięcia:

 1. Obiekty noclegowe;
 2. Obiekty gastronomiczne;
 3. Infrastruktura sportowo-rekreacyjna;
 4. Infrastruktura turystyki zdrowotnej;
 5. Infrastruktura kultury i rozrywki;
 6. Transport turystyczny;
 7. Organizacja turystyki i pośrednictwo turystyczne;
 8. Ekologiczne produkty;
 9. Produkty regionalne i tradycyjne, wzornictwo przemysłowe;
 10. Przywracanie tradycyjnych zawodów – rękodzieło i rzemiosło
 11. Inne inwestycje w branży okołoturystycznej polegające na poszerzeniu oferty, podniesieniu jakości usług świadczonych bezpośrednio dla turystów.

Z pożyczki można sfinansować wydatki na:

 1. Roboty budowane (budowa, przebudowa lub remont obiektów i infrastruktury).
 2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
 3. Jako element przedsięwzięcia:

–           wykorzystywanie technik informacyjno-komunikacyjnych (TIK),

–           wydatki związane z bieżącą/obrotową działalnością

–           promocja i reklama związane z zasadniczą częścią finansowanego przedsięwzięcia

Na jakich warunkach?

Warunki udzielenia pożyczki na rozwój turystyki:

    Wartość pożyczki: do 500 tys. zł

    Maksymalny okres spłaty pożyczki: do 60 miesięcy (standardowo) lub do 84 miesięcy (przy pożyczkach o wartości powyżej 250 000 zł, gdy wydatki na roboty budowlane stanowią minimum 50% wartości pożyczki);

    Wkład własny MŚP: 20%;

    Oprocentowanie: od 1,85% (w przypadku nowych umów) do 2,15%;

    Możliwa karencja w spłacie pożyczki: do 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia;

    Wysokość rat spłaty pożyczki może uwzględniać sezonowy charakter działalności turystycznej.

Obiektom posiadającym status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom (MPR Green Velo) oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność nie dłużej niż dwa lata, przysługują atrakcyjne dodatkowe preferencje, niższe oprocentowanie – 0,925% oraz brak wymaganego wkładu własnego.

Do kogo należy udać się po wsparcie?

Pożyczek na terenie wybranych województw udzielają:

Województwo warmińsko-mazurskie – Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

    tel.: 23 697 06 66

    darsa@darsa.pl

Więcej informacji na stronie  www.bgk.pl/turystyka

K.L 06.12.2018r.

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast