Zaznacz stronę

Działka przy ul. Ogrodowej o powierzchni 1,8267 ha

Właściciel Gmina Miejska Kętrzyn

Położenie nieruchomości Ul. Ogrodowej w Kętrzynie

Nr działki i powierzchnia nr 369/7 obr. 7 o łącznej powierzchni 1,8267 ha

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego UPS-1 – teren przemysłu, usług i składu

Komunikacja droga wojewódzka – nr 591 dworzec kolejowy – 2 km lotnisko – 80 km

SCL – Ogrodowa

Aktualizacja 25.07.2018r.