Zaznacz stronę

Uwaga! Ograniczenie pracy Urzędu Miasta w Kętrzynie od 10 sierpnia 2020r. do odwołania.

Uwaga! Ograniczenie pracy Urzędu Miasta w Kętrzynie od dziś do odwołania.Szanowni Państwo, z każdym dniem notuje się coraz większą liczbę zakażeń wirusem SARS -COV 2. Biorąc pod uwagę najważniejsze, czyli zdrowie i życie każdego człowieka oraz zauważając coraz większe luzowanie obostrzeń przypominamy o obowiązku zakrywania nosa i ust.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19.06.2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii do odwołania istnieje obowiązek zakrywania przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego ust i nosa, w szczególności:

– w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,

– w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);

– w trakcie sprawowania kultu religijnego, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu

 

Drodzy Mieszkańcy,

w związku z  dynamicznie zmieniająca się sytuacja poniżej podstawowe informacje dotyczące  sytuacji epidemicznej.

 

 

Podstawy nowej normalności opublikowane na Stronie Kancelarii Premiera:

📌 2 metry odstępu w przestrzeni publicznej,

 

📌 zakrywanie nosa i ust w miejscach zamkniętych,

📌 zasady sanitarne w miejscach gromadzenia się ludzi,

📌 możliwość zgromadzeń na świeżym powietrzu do 150  osób

📌zdalna praca i edukacja.

 

 

Informacja w sprawie działalności Urzędu Miasta Kętrzyn

 

 

 

Informacja w sprawie działalności Punktu Konsultacyjnego

 

 

Od 16 kwietnia w Kętrzynie zostało wznowione funkcjonowanie komunikacji miejskiej.

 

 

 

UWAGA – RUSZYŁA KĘTRZYŃSKA INFOLINIA DLA SENIORÓW!

 

 

RUSZYŁA RÓWNIEŻ TELEFONICZNA POMOC PSYCHOLOGICZNA, W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ WIRUSA SARS – COV – 2

 

 

KORONAWIRUS W POLSCE  – JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA OBJAWÓW?

 

PONIŻEJ ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE KORONAWIRUSA. 

źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

Informacja dla osób głuchoniemych – Co musisz wiedzieć o koronawirusie?

źródło: https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/informacja-dla-osob-gluchonoiemych—co-musisz-wiedziec-o-koronowirusie

źródło: https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/informacja-dla-osob-gluchonoiemych—co-musisz-wiedziec-o-koronowirusie

 

Plakat do pobrania:

KV_plakat_A3_POL-1 (1)

 

Czym jest koronawirus?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

 

Jak często występują objawy?

Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

 

Kto jest najbardziej narażony?

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

 

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

 

Gdzie do tej pory stwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem?

Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem zarejestrowano w Chinach (99%), głównie w prowincji Hubei. Pozostałe osoby „zawlekły” wirusa do innych krajów Azji, Europy, Oceanii i Ameryki Północnej i zakaziły (np. w Niemczech, we Francji, w Wielkiej

 

ZALECENIA PROFILAKTYCZNE

Często myj ręce

źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

 

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.

 

Zachowaj bezpieczną odległość

Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.
Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

 

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

 

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie tutaj.
Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

 

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin, pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

 

Chroń siebie i innych przed zachorowaniem

Podejrzenie zakażenie SARS-Cov-2 jest powiązane:
– z podróżowaniem po obszarze Chin, w którym zgłoszono przypadki zakażenia SARS-Cov-2,
lub
– bliskim kontaktem z kimś, kto podróżował po Chinach i ma objawy ze strony układu oddechowego.

Zachęcamy do zapoznania się informacjami zamieszczanymi  na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego, m.in. z „Komunikatem dla podróżujących”, „Zasadami postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV MEDYCZNE”oraz „Zasadami  postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV W PODRÓŻY LOTNICZEJ ”.

 

Maseczki

Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2

Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego.  Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości). Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek.

Używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.

Sprzęt ochrony układu oddechowego powinien być oznakowany znakiem CE, który potwierdza, że został prawidłowo zaprojektowany i skonstruowany, wykonany z właściwych materiałów.

 

Ministerstwo Zdrowia uruchomiło całodobową infolinię.

źródło: Ministerstwo Zdrowia

 

Więcej szczegółowych informacji znajdziecie Państwo na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Link do strony: https://www.gov.pl/web/koronawirus?fbclid=IwAR0TKyxxHpZAOcwfv_pc1yYZ4XniaN4m4S8Ht534ec6ZnnmB5ajd94NTwGE

 

 

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast