Zaznacz stronę

Wsparcie dla inwestora

Inwestorowi w przejściu przez wszystkie procedury asystuje pracownik ds. Rozwoju Przedsiębiorczości, jako łącznik pomiędzy Inwestorem a poszczególnymi komórkami Urzędu Miejskiego.

Do zadań pracownika należy: przygotowanie informacji o możliwościach inwestycyjnych miasta (w tym o ofercie terenów inwestycyjnych, powierzchni biurowych, hal i magazynów), asystowanie Inwestorowi we wszystkich niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych, występujących w trakcie realizacji projektu, oferowanie szybkiego dostępu do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji, udzielanie wszechstronnej pomocy w znalezieniu odpowiedniej lokalizacji, zgodnej z oczekiwaniem Inwestora, oraz partnerów i poddostawców, opieka poinwestycyjna dla firm (wspieranie firm, które już działają na terenie gminy), informowanie o zachętach inwestycyjnych udzielanych przez samorząd gminny oraz przez SSE, itd.

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na tworzenie nowych miejsc pracy w ramach pomocy de minimis

Wsparcie oferowane przez instytucje regionalne:

Rozmiar czcionki