Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziałów wynoszących 36/58 w nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 175/5 o pow. 0,2610 ha, obręb 5, KW–OL1K/00043053/8, położonej w...

czytaj dalej