Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza             pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 23 o pow. 0,2432 ha, KW - OL1K/00017546/0, położonej w...

czytaj dalej