Zaznacz stronę

Organizacje pozarządowe

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego

      O Miejskiej Radzie Działalności Pożytku PublicznegoMiejska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem opiniodawczo-doradczym, o charakterze pomocniczym dla Burmistrza Miasta Kętrzyn działającym na podstawie art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o...

czytaj dalej

„Mazurzymy po Kętrzyńsku”

      Stowarzyszenie Kulturalne “KONIK MAZURSKI” jest w trakcie realizacji zadania pn. „Mazurzymy po Kętrzyńsku”ze środków finansowych Gminy Miejskiej Kętrzyn. Podczas warsztatów uczestnicy usłyszą o Mazurach, regionie, ludziach i ich kulturze. Po przeczytaniu tekstu...

czytaj dalej

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.

      Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018, poz. 450 ze zm.) na realizację zadania publicznego pod tytułem "LECZENIE I STERYLIZACJA...

czytaj dalej

Nowy skład Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

      w składzie: 1. Przedstawiciele Burmistrza Miasta Kętrzyn: 1) Maciej Stanisław Wróbel – Zastępca Burmistrza Miasta Kętrzyn, 2) Katarzyna Kopeć – Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. 2. Przedstawiciele Rady Miejskiej w Kętrzynie: 1)...

czytaj dalej
Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast