Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018, poz. 450 ze zm.) na realizację zadania publicznego pod tytułem "LECZENIE I STERYLIZACJA...

czytaj dalej