Zaznacz stronę

Fundusze zewnętrzne

Budowa przedszkola przy ul. Wierzbowej w Kętrzynie

Budowa przedszkola przy ul. Wierzbowej w Kętrzynie

      Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie dostępności miejsc edukacji przedszkolnej dla dzieci z Gminy Miejskiej Kętrzyn. Zakres projektu: Projekt swoim zakresem obejmuje budowę przedszkola przy ulicy Wierzbowej w Kętrzynie. Okres realizacji...

czytaj dalej
Aktywna tablica

Aktywna tablica

      Cel projektu: Doposażenie szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne  do  realizacji  programów  nauczania z wykorzystaniem Technologii informacyjno-komunikacyjnych  (TIK ). Zakres projektu: W wyniku realizacji projektu do 3 szkół...

czytaj dalej
Bezpieczni w świecie wirtualnym i rzeczywistym

Bezpieczni w świecie wirtualnym i rzeczywistym

      Cel projektu: Podniesienie bezpieczeństwa w szkole poprzez budowanie pozytywnego klimatu szkoły. Zakres projektu: W ramach projektu w Szkole Podstawowej nr 1 będą prowadzone zajęcia mające na celu zwiększenie otwartości szkoły na współpracę z...

czytaj dalej
Standardy obsługi inwestora w samorządzie

Standardy obsługi inwestora w samorządzie

      Cel projektu: Opracowanie i wdrożenie w samorządach procedur współpracy z  inwestorem,  rozwiązań  podnoszących atrakcyjność  inwestycyjną w gminach, w tym przygotowanie, upowszechnienie, aktualizację informacji o ofercie inwestycyjnej gminy....

czytaj dalej
Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast