Zaznacz stronę

Fundusze zewnętrzne

Aktywna tablica

      Cel projektu: Doposażenie szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne  do  realizacji  programów  nauczania z wykorzystaniem Technologii informacyjno-komunikacyjnych  (TIK ). Zakres projektu: W wyniku realizacji projektu do 3 szkół...

czytaj dalej

Bezpieczni w świecie wirtualnym i rzeczywistym

      Cel projektu: Podniesienie bezpieczeństwa w szkole poprzez budowanie pozytywnego klimatu szkoły. Zakres projektu: W ramach projektu w Szkole Podstawowej nr 1 będą prowadzone zajęcia mające na celu zwiększenie otwartości szkoły na współpracę z...

czytaj dalej

Standardy obsługi inwestora w samorządzie

      Cel projektu: Opracowanie i wdrożenie w samorządach procedur współpracy z  inwestorem,  rozwiązań  podnoszących atrakcyjność  inwestycyjną w gminach, w tym przygotowanie, upowszechnienie, aktualizację informacji o ofercie inwestycyjnej gminy....

czytaj dalej

ZRÓB TO DLA SIEBIE

      Cel programu: Celem projektu jest wzrost poziomu aktywności społeczno-zawodowej 22 osób - mieszkańców miasta Kętrzyn poprzez udział w reintegracji społeczno-zawodowej. Zakres projektu: Uczestnicy projektu wezmą udział w bezpłatnych zajęciach...

czytaj dalej
Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast