Zaznacz stronę

Fundusze zewnętrzne

Otwarte Strefy Aktywności – OSA

      Budowa Otwartej Strefa Aktywności w Gminie Miejskiej Kętrzyn przy ul. Stefana Batorego Cel programu: Celem programu jest budowa ogólnodostępnych, bezpłatnych stref sportowo-rekreacyjnych, które mają szansę stać się miejscem pierwszej aktywności fizycznej dla...

czytaj dalej

Przebudowa targowiska miejskiego w Kętrzynie

      Cel projektu: Celem projektu jest poprawa warunków do rozwoju sprzedaży bezpośredniej poprzez przebudowę targowiska miejskiego w Kętrzynie pod kątem stworzenia miejsc umożliwiających całoroczną sprzedaż bezpośrednią produktów wyprodukowanych w gospodarstwach...

czytaj dalej

Doposażenie szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej

      Cel projektu: Celem projektu jest wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach. Zakres projektu: W wyniku realizacji projektu do 4 szkół podstawowych – Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 4 i Szkoły Podstawowej nr...

czytaj dalej

Budowa przedszkola przy ul. Wierzbowej w Kętrzynie

      Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie dostępności miejsc edukacji przedszkolnej dla dzieci z Gminy Miejskiej Kętrzyn. Zakres projektu: Projekt swoim zakresem obejmuje budowę przedszkola przy ulicy Wierzbowej w Kętrzynie. Okres realizacji projektu: 2017 -...

czytaj dalej
Rozmiar czcionki