Zaznacz stronę

WIADOMOŚCI

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego OLIMP

      Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019, poz. 688 ze zm.) na realizację zadania publicznego pod tytułem "ZAPASY 2019 -...

czytaj dalej

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego ZHP

      Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019, poz. 688 ze zm.) na realizację zadania publicznego pod tytułem "WYPOCZYNEK LETNI DLA...

czytaj dalej

Ogłoszenie o przetargu działki przy ul. Batorego

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 8 miasta Kętrzyn przy ul. Stefana Batorego, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, dla których V Wydział Ksiąg Wieczystych...

czytaj dalej
Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast