Zaznacz stronę

Edycja VII – 2020

Budżet Obywatelski 2020 – lista projektów wybranych do głosowania

lp.

Nazwa /tytuł projektu

Pomysłodawca

koszt

 

1.

Wybieg dla psów przy ul. Ludwiga Deihla

 

Krzysztof Paluch

30 000,00

2.

Remont drogi dojazdowej ulica Rynkowa

 

Danuta Kościńska

300 000,00

3.

Droga (droga dojazdowa  i kanalizacxja deszczowa)

 

Józef Kraśniej

110 000,00

4.

Pumptrack dla każdego, rowerowy plac zabaw w Kętrzynie

 

Jerzy Pruszyński

300 000,00

5.

Modernizacja nawierzchni przed budynkiem, naprawa muru i wymiana ogrodzenia zabezpieczającego skarpę od strony rzeki Guber przed budynkiem ul. Chopina 7

Mirosław Wieliczko

49 800,00

6.

Budowa drogi pomiędzy budynkami Daszyńskiego 14 i 16 w Kętrzynie

 

Andrzej Gilun

183 000,00

7.

Parkomaty w strefie płatnego parkowania

 

Kinga Karolina Biedulska, Agnieszka Grądkowska, Ewelina Ornatowicz

58 608,27

 

8.

Utworzenie sieci czujników jakości powietrza na terenie miasta Kętrzyn

 

Grzegorz Bereda

17 500,00

9.

Dostawa i montaż ostrzegawczych tablic z radarowym czujnikiem prędkości, zasilanej z baterii słonecznej lub możliwością podłączenia prądu stałego z istniejącej miejskiej infrastruktury  oświetleniowej

Paweł Korowaj

150 000,00

10.

Park rowerowy w Kętrzynie

 

 

Jolanta Bednarska

167 000,00

11.

Budowa drogi wewnętrznej ul. Fryderyka Chopina zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną- dokończenie realizacji  budżetu obywatelskiego z 2014

Kamil  Bolesto

210 000,00

12.

Galeria miejska –wyposażenie

 

 

Katarzyna Bronakowska Marta Cierluk

134 150,00

13.

Doposażenie piwnicy artystycznej przy ul. Traugutta w Kętrzynie, ul. Traugutta 27(budynek KTBS) kultura, edukacja

Marek Szymański

162 000,00

14.

Ochrona seniorów przed uciążliwymi upałami w mieście

 

Stanisława  Łozińska

6 000,00

 

Poniżej znajdziecie Państwo opis projektów do Budżetu Obywatelskiego 2020. 

 1. WYBIEG DLA PSÓW PRZY UL. LUDWIKA DEIHLA

Koszt 30.000,00 zł

Lokalizacja: ul. Ludwika Deihla działka 34/3 obręb 3

Projekt zakłada postawienie ogrodzenia wraz z dwoma podwójnymi wejściami na powierzchni ok. 5 – 7 arów (w zależności od ograniczenia istniejącym chodnikiem), zamontowanie czterech ławek dla właścicieli psów i dwóch koszy na psie odchody. Ponadto zamieszczone zostaną akcesoria dla psów: tunel, slalom, równia pochyła, mostek, drążek.

 

 1. REMONT DROGI DOJAZDOWEJ ULICA RYNKOWA

Koszt: 300.000,00 zł

Lokalizacja: ul. Rynkowa działka nr 57 obręb 8

Projekt zakłada budowę odcinka ulicy Rynkowej o szacunkowej długości 350 m wraz z odtworzeniem rowu odwadniającego drogę w celu uregulowania dojazdu do Ogrodów Działkowych im. Bolesława Chrobrego.

 

 1. DROGA (DROGA DOJAZDOWA I KANALIZACJA DESZCZOWA)

Koszt: 110.000,00 zł

Lokalizacja: ul. Reymonta działka na 45/3 obręb 5

Projekt zakłada wykonanie drogi dojazdowej oraz kanalizacji deszczowej ul. Reymonta.

 

 1. PUMPTRACK DLA KAŻDEGO, ROWEROWY PLAC ZABAW W KĘTRZYNIE

Koszt: 300.000,00 zł

Lokalizacja: działka nr 94 obręb 1 przy ul. Obrońców Westerplatte

Projekt zakłada budowę estetycznego i bezpiecznego rowerowego placu zabaw Pumptruck. Jest to specjalnie zaprojektowany tor przeszkód składający się z garbów, zakrętów profilowanych oraz małych ,,hopek” ułożonych w takiej kolejności, aby możliwe było rozpędzanie się i utrzymywanie prędkości bez konieczności pedałowania. Obiekt przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych.

 

 1. MODERNIZACJA NAWIERZCHNI PRZED BUDYNKIEM, NAPRAWA MURU I WYMIANA OGRODZENIA ZABEZPIECZAJĄCEGO SKARPĘ OD STRONY RZEKI GUBER PRZED BUDYNKIEM UL. CHOPINA 7

Koszt: 49.800,00 zł

Lokalizacja: ul Chopina 7

Projekt polega na wyłożeniu kostki pol-brukowej na powierzchni ok. 70 m² przed budynkiem przy ul. Chopina 7, naprawie muru oddzielającego i wymianie ogrodzenia zabezpieczającego drogę od strony rzeki Guber na odcinku ok. 15 m.

 

 1. BUDOWA DROGI POMIĘDZY BUDYNKAMI DASZYŃSKIEGO 14 I 16 W KĘTRZYNIE

Koszt: 183.000,00 zł

Lokalizacja: działki Nr 271/1, 271/8, 271/10 obręb 3 przy ul. Daszyńskiego

Projekt zakłada budowę z betonowej kostki brukowej drogi wewnętrznej obsługującej zespół garaży, uzbrojenie terenu w kanalizację deszczową oraz oświetlenie.

 

 1. PARKOMATY W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA

Koszt: 58.608,27 zł

Lokalizacja: Plac Piłsudskiego, część uli. Sikorskiego i Powstańców Warszawy

Projekt obejmuje zakup i montaż trzech parkomatów na terenie strefy płatnego parkowania. Parkomaty ustawione w trzech strategicznych punktach, tak by przy najmniejszej liczbie urządzeń umożliwić sprzedaż biletów. Dwa parkomaty zlokalizowane będą przy Placu Piłsudskiego, jeden od strony ratusza, drugi od strony informacji turystycznej. Trzeci parkomat ustawiony zostanie przy ul. Sikorskiego obok ronda Jana Pawła II.

 

 1. UTWORZENIE SIECI CZUJNIKÓW JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE MIASTA KĘTRZYN

Koszt: 17.500,00 zł

Lokalizacja: miasto Kętrzyn

Projekt zakłada ulokowanie na terenie jednostek organizacyjnych należących do miasta (szkoły, przedszkola, żłobki, spółki miejskie, budynki należące do miasta itp.) automatycznych czujników mierzących w czasie rzeczywistym stężenie pyłów zawieszonych PM2,5 ,PM10 w liczbie ok. 10 sztuk, pokrywające swoim zasięgiem, większość miasta. Odczyty z czujników będą na bieżąco przesyłane za pośrednictwem sieci internetowej i mogą być prezentowane w formie graficznej na stronach internetowych lub w aplikacjach mobilnych. Przykładowe komercyjne rozwiązanie to Inteligentny System Monitorowania Jakości Powietrza Airly, którego czujniki do działania wymagają jedynie stałego zasilania i zasięgu sieci WI-Fi, a uzyskane z nich informacje są dostępne poprzez stronę internetową https://airly.eu/pl i dedykowane aplikacje mobilne na urządzenia przenośne.

 

 1. DOSTAWA I MONTAŻ OSTRZEGAWCZYCH TABLIC Z RADAROWYM CZUJNIKIEM PRĘDKOŚCI, ZASILANEJ Z BATERII SŁONECZNEJ LUB MOŻLIWOŚCIĄ PODŁĄCZENIA PRĄDU STAŁEGO Z ISTNIEJĄCEJ MIEJSKIEJ INFRASTRUKTURY OŚWIETLENIOWEJ

Koszt: 150.000,00 zł

Lokalizacja: ulice w mieście np. Poznańska, Limanowskiego, Sikorskiego, Jagiełły, Chrobrego, Szpitalna, Reymonta, Kraszewskiego

Projekt zakłada dostawę i montaż tablic z radarowym czujnikiem prędkości, zasilanej z baterii słonecznej lub możliwością podłączenia prądu stałego z istniejącej miejskiej infrastruktury oświetleniowej w celu ograniczenia prędkości. Montaż tablic można wykonać na istniejących słupach oświetleniowych znajdujących się przy większości dróg lub montaż można wykonać na indywidualnych słupkach. Tablica posiada funkcję gromadzenia danych o ilości przekroczeń.

 

 1. PARK ROWEROWY W KĘTRZYNIE

Koszt: 167.000,00 zł

Lokalizacja: teren zieleni miejskiej u zbiegu ulic Gdańskiej i Sikorskiego, działka nr 178/1 obręb 1

Przedmiotem projektu jest utworzenie ,,Parku rowerowego w Kętrzynie”. Park będzie doskonałym miejscem relaksu i odpoczynku zarówno dla rowerzystów jak i osób mniej aktywnych. Projekt obejmować będzie ustawienie elementów małej architektury służącej turystyce rowerowej, wypoczynkowi, możliwości naprawy rowerów oraz ustawienie dużych rozmiarów liter z nazwą miasta, obsadzoną roślinnością pnącą.

 

 1. BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ UL. FRYDERYKA CHOPINA ZGODNIE Z OPRACOWANĄ DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ- DOKOŃCZENIE REALIZACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO Z 2014

Koszt: 210.000,00 zł

Lokalizacja: ul. F. Chopina działka nr 135/8

Projekt zakłada budowę kanalizacji burzowej, oświetlenia drogowego oraz drogi z kostki betonowej.

 

 1. GALERIA MIEJSKA –WYPOSAŻENIE

Koszt: 134.150,00 zł

Lokalizacja: Plac Marsz. Józefa Piłsudskiego 10 (obecnie informacja turystyczna)

Projekt zakłada zakup wyposażenia do galerii sztuki, która będzie wizytówką miasta i jego promocją. Wybrana lokalizacja jest łatwo dostępna dla mieszkańców i turystów. Wyposażenie galerii związane jest z odpowiednim urządzeniem przestrzeni w taki sposób, aby potencjalny odbiorca mógł obcować ze sztuką w sposób estetyczny, aby sprzęty nie konkurowały z obiektami, a jednocześnie były odpowiednią oprawą. Galeria będzie wyposażona w odpowiednie multimedia do przedstawiania walorów miasta w formie filmu o Kętrzynie, prezentacji starych zdjęć czy aktualnych i zbliżających się wydarzeń kulturalnych. Wystawy będą odbywały się cyklicznie, a ich autorami będą lokalni oraz zaprzyjaźnieni z miastem artyści. Działalność galerii może być szeroka i odbywać się również w przestrzeni miejskiej, prezentowanie akcji związanych ze street artem oraz plenerami artystycznymi. Ważnym elementem działania galerii będą wernisaże, czyli spotkania mieszkańców z artystami.

 

 1. DOPOSAŻENIE PIWNICY ARTYSTYCZNEJ PRZY UL. TRAUGUTTA W KĘTRZYNIE, UL. TRAUGUTTA 27(BUDYNEK KTBS) KULTURA, EDUKACJA

Koszt: 162.000,00 zł

Lokalizacja: ul. Traugutta 27 (budynek KTBS)

Projekt ma na celu doposażenie w profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie sceniczne ,,piwnicy artystycznej”. Sprzęt zakupiony w ramach projektu ma posłużyć podczas imprez, które organizowane będą z inicjatywy mieszkańców miasta miedzy innymi w w/w lokalu. Mobilność sprzętu pozwoli w razie potrzeby na wykorzystanie go podczas imprez organizowanych również we współpracy z placówkami kulturalnymi w mieście.

 

 1. OCHRONA SENIORÓW PRZED UCIĄŻLIWYMI UPAŁAMI W MIEŚCIE

Koszt: 6.000,00 zł

Lokalizacja: miasto Kętrzyn

Projekt zakłada zasadzenie bujnych drzew liściastych np. lipy, klony, akacje, kasztanowce, jawory, dęby, buki itp. Drzewa miałyby zostać zasadzone przynajmniej po jednej stronie następujących tras: od Placu Piłsudskiego przez ul. Wojska Polskiego do sklepu ,,Biedronka” przy ul. Jagiełły oraz od Placu Piłsudskiego do ul. Pocztowej.

 

 

Zgodnie z Uchwałą Nr X/73/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 18 kwietnia 2019 r. informujemy, że na realizację Budżetu Obywatelskiego Miasta Kętrzyn w roku budżetowym 2020 przeznacza się kwotę 1.000.000 zł.

Termin składania propozycji zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku ustalony jest od dnia 1 lipca 2019r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. zgodnie z harmonogramem określonym w załączniku nr 3 do Uchwały Nr X/73/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Kętrzyn w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Kętrzyn.

Wypełniony formularz zgłaszania propozycji projektów do realizowania wraz z listą podpisów mieszkańców popierających projekt zamieszkałych na terenie miasta Kętrzyn (projekt wymaga poparcia 15 mieszkańców zamieszkałych na terenie miasta Kętrzyn – 15 podpisów) należy złożyć w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta (parter) Urzędu Miasta Kętrzyn, w godzinach pracy Urzędu Miasta lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn, z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2020”, w terminie wskazanym powyżej.

Poniżej linki do niezbędnych formularzy:

Uchwała X_73_2019 Budżet Obywatelski Miasta Kętrzyn 2020

budzet_obywatelski_2020_załącznik_1_formularz_zgłoszeniowy

http://bip.miastoketrzyn.pl/system/pobierz.php?id=12078

budzet_obywatelski_2020_załącznik_3_harmonogram_konsultacji

obwieszczenie o sprostowaniu błędu

Rozstrzygnięcie nadzorcze Budżet Obywatelski 2020

 

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast