Zaznacz stronę

Budżet Obywatelski

Budżet Obywatelski edycja VI 2019 (budżet partycypacyjny) – to proces, który umożliwia mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez obywateli.

Budżet Obywatelski jest projektem nastawionym przede wszystkim na aktywizację mieszkańców, dając im możliwość decydowania o ważnych dla nich inwestycjach, liczy na to, że:

  • Wzmocni postawy obywatelskie i współodpowiedzialność za miasto.

  • Pokaże mieszkańcom mechanizmy funkcjonowania miasta.

  • Lepiej pozna potrzeby obywateli.

Budżet partycypacyjny ma za zadanie pobudzać do aktywności mieszkańców i w oparciu o ich zaangażowanie budować społeczeństwo obywatelskie i wzmacniać dialog pomiędzy wszystkimi stronami biorącymi udział w projekcie.

Wyniki głosowania – Budżet Obywatelski

I N F O R M A C J A

Burmistrza Miasta Kętrzyn

z dnia 3 października 2018r.

 

            Burmistrz Miasta Kętrzyn uprzejmie informuje, iż zakończyła się procedura związana
z głosowaniem nad  Budżetem Obywatelskim na 2019 rok.

W terminie od 10 września do 24 września 2018r. mieszkańcy naszego miasta mieli możliwość zagłosowania w formie ankiety na wybrane przez siebie zadanie, spośród 27 zadań zgłoszonych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Kętrzyn na 2019r.

W instytucjach na terenie miasta zlokalizowano 11 urn, do których mieszkańcy mogli wrzucać wypełnione ankiety oddając swój głos na poszczególne zadania. Dodatkowo mieszkańcy mogli  głosować elektronicznie nadsyłać ankiety na adres e-mail: budzet@miastoketrzyn.pl.

W głosowaniu nad budżetem obywatelskim łącznie wzięło udział 5961 osób (dla porównania liczba biorących udział w latach ubiegłych: 2018 – 4664:  2016r. – 1495; 2015r. – 2846, 2014r. – 2337,2013r. –  1981).

Do urn wrzucono 5955 ankiet i 6 ankiet nadesłano drogą mailową,  które po sprawdzeniu przez Zespół zostały ocenione pod względem ważności oddanych głosów w następujący sposób:

– ankiety  ważne:                         5741

– ankiety  nieważne:                     220

Przyczyny nieważności ankiet: 

57 – przekroczenie kwoty  1.000.000 zł; 

– 163 – niekompletność danych, np. brak podpisu, adresu zamieszkania, daty, wyboru zadania.

 

WYNIKI GŁOSOWANIA

Ogółem zakwalifikowało się 6 zadań na kwotę 911.000 zł.

*wg ankiety

Lp.* N A Z W A    Z A D A N I A Koszt Liczba głosów Miejsce
1 Remont nawierzchni parkingu i chodników oraz doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Niepublicznym „SŁONECZKO”  ul. Westerplatte 16 300 000 1181 1
8 Remont ulicy Rynkowej w Kętrzynie 300 000 1050 2
20 Sala integracji Sensorycznej w SP nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kętrzynie 55 000 1000 3
25 Piękne, estetyczne, oryginalne, pomysłowe, przemyślane, wygodne domki dla kotów, służące zwierzętom i będące ozdobą miasta 6 000 951 4
6 Budowa zatoki parkingowej na samochody osobowe w pasie drogowym – ul.Królowej Jadwigi

100 000 675 5
4 Budowa zatok parkingowych na samochody osobowe w pasie drogowym- ul.Królowej Bony

150 000 639 6

 

 

 

 

POZOSTAŁE ZADANIA

Lp.* N A Z W A    Z A D A N I A Koszt Liczba głosów Miejsce
24 Budowa drogi ul. Chopina zgodnie z opracowaną dokumentacją-dokończenie realizacji budżetu obywatelskiego z 2014r. 300 000 623 7
5 Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Stefana Batorego

300 000 574 8
9 Budowa drogi przy ul.Brzozowej-do ul. Klonowej wraz z oświetleniem, parkingiem i miejscem na śmietniki 300 000 559 9
11 Remont ulicy Emilii Plater 300 000 565 10
16 Miejski Punkt Elektroodpadów 20 000 531 11
15 Strefa mieszkańców- droga dojazdowa ul. Bydgoska 26 250 000 408 12
7 Oświetlenie ciągu pieszego pomiędzy ul.Daszyńskiego 19 i ul.Pionierską 1 w Kętrzynie 120 000 388 13
14 Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej za budynkami Sikorskiego 67, 67A, 67B 90 000 326 14
3 Wymiana nawierzchni drogi przy ul.Reymonta pomiędzy budynkami nr 9 i 11 stanowiącej dojście do Cmentarza 300 000 323 15
22 Budowa drogi wewnętrznej na zapleczu ul. Mielczarskiego 300 000 305 16
2 Wykonanie oświetlenia wzdłuż ścieżki rekreacyjnej od ul. M.C. Skłodowskiej do ul. Reja 150 000 298 17
19 Budowa drogi wewnętrznej od ul. Sobieskiego wraz z infrastrukturą 300 000 275 18
23 Budowa parkingów i pasa zieleni na zapleczu ul. Mielczarskiego od nr 5 do nr 9 300 000 269 19
12 Modernizacja nawierzchni od strony podwórza przy bloku nr 3 ul. Limanowskiego 300 000 222 20
10 Budowa drogi pomiędzy budynkami Daszyńskiego 14 i 16 w Kętrzynie 200 000 214 21
13 Modernizacja nawierzchni od strony podwórza przy bloku nr 5 ul. Limanowskiego 300 000 211 22
26 Bezpieczne podwórko-zagospodarowanie terenu i wykonanie wjazdów do garaży oraz wejść do budynku przy ul. Sikorskiego 58 300 000 203 23
17 Budowa drogi dojazdowej do budynków 66abc ul. Jagiełły 300 000 192 24
21 Zagospodarowanie podwórka na zapleczu ul. Wojska Polskiego 19 i 21 300 000 152 25
18 Przebudowa ulicy Dolnej 300 000 140 26
27 Remont drogi dojazdowej do budynków ul. Reymonta 13 i 15 oraz parkingów 300 000 85 27

 

 

Serdecznie dziękuję Państwu za udział w głosowaniu.

                                                                                                                Burmistrz Mistrz Miasta Kętrzyn

                                                                                                               (-)  Krzysztof Hećman

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast