Zaznacz stronę

Budżet Obywatelski

Budżet Obywatelski edycja VI 2019 (budżet partycypacyjny) – to proces, który umożliwia mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez obywateli.

Budżet Obywatelski jest projektem nastawionym przede wszystkim na aktywizację mieszkańców, dając im możliwość decydowania o ważnych dla nich inwestycjach, liczy na to, że:

  • Wzmocni postawy obywatelskie i współodpowiedzialność za miasto.

  • Pokaże mieszkańcom mechanizmy funkcjonowania miasta.

  • Lepiej pozna potrzeby obywateli.

Budżet partycypacyjny ma za zadanie pobudzać do aktywności mieszkańców i w oparciu o ich zaangażowanie budować społeczeństwo obywatelskie i wzmacniać dialog pomiędzy wszystkimi stronami biorącymi udział w projekcie.

TERMIN I MIEJSCE ZGŁASZANIA PROJEKTÓW – Wypełnione formularze wraz z listą poparcia należy składać w terminie od 4 czerwca 2018r. do 31 lipca 2018r. – w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11 w godzinach pracy Urzędu (poniedziałki: 8.00 – 16.00, wtorek – piątek: 7.30 – 15.30) lub w wersji elektronicznej:  wypełniony w prawidłowy sposób formularz (skan lub zdjęcia w formacie PDF lub JPG) należy przesłać na adres: budzet@miastoketrzyn.pl

CO ZROBIĆ, ABY WYPEŁNIĆ WNIOSEK?

  1. Propozycje projektów do zrealizowania w ramach Kętrzyńskiego Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Kętrzyna, który w momencie wypełniania wniosku ma ukończone 16 lat.

  2. Zgłoszenie propozycji zadania następuje na formularzu, zawierającym listę poparcia dla projektu, podpisaną przynajmniej przez 15 mieszkańców Kętrzyna, którzy w momencie udzielania poparcia ukończyli 16 lat.

  3. Formularz zgłaszania projektów udostępniony jest na stronie internetowej i w Biurze Obsługi Interesanta, ul. Wojska Polskiego 11;11-400 Kętrzyn.

Formularz_zgłoszeniowy

Zasady_budzet_obywatelski_2019

Rozmiar czcionki