Zaznacz stronę

Komunikat dotyczący Konkursu pn.: „Granty PGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.

 

Dokument poświadczający zatrudnienie w PGR należy dostarczyć do 3. grudnia 2021r. do pokoju 302 Urzędu Miasta w Kętrzynie.

Infografika. w lewym dolnym roku logo Miasta Ketrzyn. W tle zdjęcia 4 laptopów otwartych i włącoznych. Na środku grafiki koło z informacja o treści: „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”. Szanowni Państwo zgodnie z decyzją Instytucji Zarządzającej informujemy, że złożone przez Państwa oświadczenia wymagają uzupełnienia w postaci zaświadczenia lub innego dokumentu wystawionego przez instytucje organów publicznych. Osoby, które nie dostarczyły wraz z oświadczeniem dokumentu poświadczającego zatrudnienie w PGR proszone są o uzupełnienie dokumentacji do 3. grudnia 2021r.