Zaznacz stronę

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kętrzyn o przedłużeniu terminu składania formularzy na kandydata do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętrzynie

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Kętrzyn

o przedłużeniu terminu składania formularzy na kandydata do Młodzieżowej Rady Miejskiej w  Kętrzynie do dnia 27.09.2021 r. dla Okręgu Wyborczego Nr 5.

Kandydatem może być osoba ucząca się, która ukończyła 13 lat bądź ukończy w roku 2021 i zamieszkuje na terenie miasta Kętrzyn.

Obwieszczenie nie dotyczy Szkół Podstawowych Nr 1, 3, 4 i 5.

Dostępne formularze na www.miastoketrzyn.pl należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11.

Szczegółowe informacje tel. 89 752 05 76 lub 89 752 05 91

Infografika: OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kętrzyn o przedłużeniu terminu składania formularzy na kandydata do Młodzieżowej Rady Miejskiej w  Kętrzynie do dnia 27.09.2021 r. dla Okręgu Wyborczego Nr 5. Kandydatem może być osoba ucząca się, która ukończyła 13 lat bądź ukończy w roku 2021 i zamieszkuje na terenie miasta Kętrzyn. Obwieszczenie nie dotyczy Szkół Podstawowych Nr 1, 3, 4 i 5. Dostępne formularze na www.miastoketrzyn.pl należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11.  Szczegółowe informacje tel. 89 752 05 76 lub 89 752 05 91