Zaznacz stronę

Burmistrz Miasta ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań Gminy Miejskiej Kętrzyn

Grafika przedstawia tekst o treści Otwarty Konkurs Ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Miejskiej Kętrzyn w zakresie: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Ogłoszenie

Wyniki formalne – Profilaktyka

Wyniki konkursu – Profilaktyka

Informujemy, iż zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Kętrzyn 	nr 89/2021 z dnia 02.04.2021r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę, W DNIU 04.06.2021r. URZĄD MIASTA KĘTRZYN BĘDZIE NIECZYNNY. W związku z powyższym termin składania ofert wraz z wymaganymi załącznikami został przedłużony do dnia 07.06.2021r. do godz. 12oo

Załączniki:

Załącznik Nr 1 wzór oferty

Załącznik Nr 2 wzór sprawozdania

Załącznik Nr 3 wzór oświadczeń

Załącznik Nr 4 oświadczenie o podatku VAT

Załącznik Nr 5 oświadczenie o poufości danych

Załącznik Nr 6 oświadczenie Split Payment

Załącznik Nr 7 karta oceny oferty

Załącznik Nr 8 klauzula informacyjna

Termin składania ofert do dnia 4 czerwca 2021r. do godz. 12:00