Zaznacz stronę

Nowe terminy podpisywania umów w zakresie odbioru odpadów komunalnych z garaży

Przepisy dotyczące gospodarki odpadami nałożyły od 2019 roku na wytwarzających śmieci wiele obowiązków. Mieszkańcy muszą mieć zawarte umowy na odbiór odpadów z terenów niezamieszkałych (firmy, garaże), a samorząd ma kontrolować czy zostały one zawarte.

Właściciele garaży mają możliwość podpisania umowy indywidualnie lub wspólnie z innymi właścicielami tworząc na przykład zespoły garaży. Z uwagi na 3 falę epidemii koronawirusa termin został wydłużony do końca II kwartału br, tj. 30 czerwca 2021 roku.

Na terenie Kętrzyna umowę na odbiór odpadów podpisać należy

z PGK Komunalnik Sp. z o.o. lub F.H.U KUBA Zbigniew Olenkowicz. Jej warunki, tj. wysokość opłaty, określenie systemu oraz częstotliwości odbioru określa odbiorca odpadów.

Zgodnie z prawem każdy właściciel nieruchomości niezamieszkałej zobowiązany jest do zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Jest to konieczne nawet wówczas gdy garaż nie jest użytkowany lub odpady nie są wytwarzane.

UWAGA! Gmina Miejska Kętrzyn nie jest stroną umowy, a jedynie przypomina o obowiązku stosowania prawa, wynikającym z ustawy.

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast