Zaznacz stronę

Sprzedaż udziału 1/6 części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kętrzynie przy ul. Poznańskiej, przeznaczonej pod zabudowę zespołem 6 garaży murowanych.

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału 1/6 części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 893/3 o pow. 186 m2, obręb 6, KW – OL1K/00043111/3, położonej w Kętrzynie przy ul. Poznańskiej, przeznaczonej pod zabudowę zespołem 6 garaży murowanych. Udział 5/6 został sprzedany w poprzednich postępowaniach przetargowych.
Załącznik: ul. POZNAŃSKA 
Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast