Zaznacz stronę

Otwarty konkurs ofert

Obrazek przedstawia grafikę rodziny umiwszaczoną w okręgu otoczoną przez dłonie.

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Kętrzyn na rok 2021.

Załączniki do pobrania:

ogłoszenie konkursu

zał. 1 wzór oferty

zał. 2 sprawozdanie

zał. 3 oświadczenia

zał. 4 oświadczenie VAT

zał. 5 oświadczenia o poufności danych

zał. 6 oświadczenie Split Payment

zał. 7 Karta oceny ofert

zał. 8 Klauzula Informacyjna

Tabela wyniki formalne

Wyniki konkursu