Zaznacz stronę

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1057 ze zm.) na realizację zadania publicznego pod tytułem „WAKACYJNY TURNIEJ BILARDOWY”

W dniu 23 lipca 2020 r. do Urzędu Miasta w Kętrzynie wpłynęła oferta złożona przez Klub Sportowy SEVEN na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu p.n. „Wakacyjny Turniej Bilardowy”.

Uznając celowość realizacji ww. zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej. Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 03 sierpnia 2020 r., do Biura Obsługi Interesanta, przesyłać pocztą na adres: Urząd Miasta Kętrzyn ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn lub drogą elektroniczną na adres: k.kopec@miastoketrzyn.pl

Uwagi przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki:

Ogłoszenie

Ogłoszenie załącznik

Oferta

 

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast