Zaznacz stronę

Informacja dotycząca obowiązku zakrywania nosa i ust.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19.06.2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii do odwołania istnieje obowiązek zakrywania przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego ust i nosa, w szczególności:

– w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,

– w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);

– w trakcie sprawowania kultu religijnego, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu

 

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast