Zaznacz stronę

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019, poz. 688 ze zm.) na realizację zadania publicznego pod tytułem „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci z sekcji piłki ręcznej poprzez udział w zajęciach rekreacyjno – sportowych połączonych z profilaktyką”

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 688 ze zm.) na realizację zadania publicznego pod tytułem:

„Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci z sekcji piłki ręcznej poprzez udział w zajęciach rekreacyjno – sportowych połączonych z profilaktyką”.

W dniu 29 czerwca 2020 r. do Urzędu Miasta w Kętrzynie wpłynęła oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „ZRYW” Kętrzyn na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii                 p.n. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci z sekcji piłki ręcznej poprzez udział w zajęciach rekreacyjno – sportowych połączonych z profilaktyką”.

Uznając celowość realizacji ww. zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej. Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 05 lipca 2020 r., do Biura Obsługi Interesanta, przesyłać pocztą na adres: Urząd Miasta Kętrzyn ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn lub drogą elektroniczną na adres: k.kopec@miastoketrzyn.pl

Uwagi przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki:

Ogłoszenie ZRYW

Oferta ZRYW

ogłoszenie załącznik

 

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast