Zaznacz stronę

Kętrzyńscy uczniowie będą odkrywać nieznane i eksperymentować!

Miasto pozyskało ponad 785 tys. zł dofinansowania dla Szkół Podstawowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Dwie kętrzyńskie szkoły otrzymają środki na poprawę i zwiększenie możliwości kształcenia dzieci i młodzieży.

W szkole podstawowej nr 1 powstanie nowoczesna sala multimedialna – „Laboratorium odkrywcy”. Projekt skierowany jest do 292 uczniów kl. II-VIII oraz 18 nauczycieli i 20 rodziców.

W ramach projektu realizowane będą zajęcia oraz zakupiony zostanie sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni m.in. meble, mapy, mikroskopy, globusy, atlasy, bryły magnetyczne. Nauczyciele podniosą swoje kompetencje i kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach oraz studiach podyplomowych.

– Laboratorium będzie stanowić wyjątkowe miejsce spotkań dzieci i młodzieży, inspirujące do odkrywania i zrozumienia świata poprzez samodzielne eksperymentowanie. Pracownia ma popularyzować wiedzę, innowację, rozwój oraz nowoczesne technologie. Dzięki temu poszerzymy i uzupełnimy szkolne programy nauczania – mówi Ryszard Niedziółka, burmistrz Kętrzyna.

Nowa sala edukacyjna ma zachęcić do zgłębiania wiedzy oraz rozbudzać zainteresowania naukami ścisłymi poprzez m.in. indywidualne doświadczenia, gry zespołowe oraz zajęcia laboratoryjne prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Z kolei Szkoła Podstawowa nr 3 otrzyma nowe komputery, monitory interaktywne oraz stół multimedialny. Wszystko ma nauczyć młodych ludzi korzystania z narzędzi TIK (telekomunikacyjnych, informatycznych i komunikacyjnych).

– TIK to rodzina technologii, które przetwarzają, gromadzą i przesyłają informacje w elektronicznej postaci. W praktyce oznacza to m. in. wykorzystanie programów dołączonych do tablic interaktywnych, programów komputerowych, narzędzi online albo aplikacji edukacyjnych dostępnych w internecie – tłumaczy Maciej Wróbel, zastępca burmistrza Kętrzyna. – Dzisiaj dzieci często nazywane są cyfrowymi tubylcami. Aby zachęcić je do większego zaangażowania w proces nauki, nauczyciel może zastosować na swoich lekcjach właśnie wcześniej wspomniane technologie informacyjno – komunikacyjne.

Łączna wartość projektu to 820 tysięcy złotych, z czego 785.000 stanowi unijne dofinansowanie.

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast