Zaznacz stronę

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019, poz. 688 ze zm.) na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Regionalny Koncert Szewczenkowski”

 

 

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia  24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U.  z 2019 r., poz. 688 ze zm.) na realizację zadania publicznego pod tytułem:

Regionalny Koncert Szewczenkowski”.

W dniu 10 lutego 2020 r. do Urzędu Miasta w Kętrzynie wpłynęła oferta złożona przez Związek Ukraińców w Polsce, Zarząd Oddziału w Olsztynie na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego p.n. Regionalny Koncert Szewczenkowski”.

Uznając celowość realizacji ww. zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej. Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 20 lutego 2020 r., do Biura Obsługi Interesanta, przesyłać pocztą na adres:

Urząd Miasta Kętrzyn ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn lub drogą elektroniczną na adres: k.kopec@miastoketrzyn.pl

Uwagi przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki:

Koncert Szewczenkowski ogłoszenie załącznik

Oferta

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast