Zaznacz stronę

Oświadczenie.

Szanowni Mieszkańcy,
w związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) informujemy, że Gmina Miejska Kętrzyn jedynie wstrzymała program z przyczyn od samorządu niezależnych. W uzasadnieniu do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 sierpnia 2019r. czytamy:
 
Gminny Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2019-2020 nie może być zrealizowany z uwagi na brak dostępności na rynku szczepionki czterowalentnej typ HPV 6, 11, 16, 18. Od stycznia 2019 r. producent szczepionki czasowo zmniejszył jej dostępność w Polsce. Przyczyną powyższego jest gwałtowny wzrost zainteresowania szczepieniami przeciwko HPV na świecie, w tym zwiększająca się liczba narodowych programów szczepień oraz obejmowanie tymi programami również chłopców. Producent zobowiązał się do niezwłocznego poinformowania ministra zdrowia o zmianie sytuacji w zakresie dostępności szczepionek”.
W związku z powyższym Gmina Miejska Kętrzyn nie mając możliwości zaopatrzenia się w szczepionki, wstrzymuje realizację programu do czasu ponownej dostępności szczepionek w Polsce.
 
Jednocześnie informujemy, że zarówno władzom miasta jak i Radnym Rady Miejskiej zależy na jak najszerszej profilaktyce prozdrowotnej, a zawieszenie programu ma charakter czysto formalny. Wobec braku środków na pokrycie innych wydatków, bardziej zasadnym jest w danym momencie przesunięcie kwoty ok 70 tys. złotych na inny cel niż zamrożenie jej do końca roku. W sytuacji gdy szczepionka pojawi się na rynku, program natychmiast zostanie wznowiony.
 
Biuro Prasowe Urzędu Miasta w Kętrzynie
Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast