Zaznacz stronę

KOMUNIKAT PRASOWY

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami nt. wyroku jaki zapadł przed Sądem Okręgowym w Olsztynie w procesie Damiana Nietrzeby przeciwko Kętrzyńskiemu Centrum Kultury, informujemy, że Burmistrz Kętrzyna nie był stroną w procesie.

Pan Damian Nietrzeba pozwał Kętrzyńskie Centrum Kultury i to ono zmuszone będzie ponieść odpowiedzialność za nieprawidłowości jakie miały miejsce przy powołaniu Pana Damiana Nietrzeby na stanowisko dyrektora jednostki w listopadzie 2018 r. Przypominamy, że rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewoda Warmińsko-Mazurski uznał akt powołania za niezgodny z prawem. W związku z tym, że rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody uchyliło akt powołania, Burmistrz Miasta nie mógł postąpić inaczej, a jedynie odwołać dyrektora, którego powołano z naruszeniem przepisów.

Jednocześnie informujemy, że odwołanie dyrektora bez uzasadnienia było obwarowane karami umownymi w wysokości ok. 280.000 zł, wynikającymi z zapisów umowy zawartej przez Damiana Nietrzebę oraz ówczesnego Burmistrza Kętrzyna, Krzysztofa Hećmana. Zasądzona przez sąd kwota jest ponad dziesięciokrotnie niższa i stanowi równowartość 3-miesięcznego wynagrodzenia.

Burmistrz Miasta nie wyklucza złożenia kasacji od wyroku.

Biuro Prasowe Urzędu Miasta w Kętrzynie

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast