Zaznacz stronę

Budżet Obywatelski – edycja VII 2020.

Edycja VII – 2020

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Uchwałą Nr X/73/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 18 kwietnia 2019 r. informujemy, że na realizację Budżetu Obywatelskiego Miasta Kętrzyn w roku budżetowym 2020 przeznacza się kwotę 1.000.000 zł.

Termin składania propozycji zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku ustalony jest od dnia 1 lipca 2019r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. zgodnie z harmonogramem określonym w załączniku nr 3 do Uchwały Nr X/73/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Kętrzyn w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Kętrzyn.

Wypełniony formularz zgłaszania propozycji projektów do realizowania wraz z listą podpisów mieszkańców popierających projekt zamieszkałych na terenie miasta Kętrzyn (projekt wymaga poparcia 15 mieszkańców zamieszkałych na terenie miasta Kętrzyn – 15 podpisów) należy złożyć w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta (parter) Urzędu Miasta Kętrzyn, w godzinach pracy Urzędu Miasta lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn, z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2020”, w terminie wskazanym powyżej.

Poniżej linki do niezbędnych formularzy:

Uchwała X_73_2019 Budżet Obywatelski Miasta Kętrzyn 2020

budzet_obywatelski_2020_załącznik_1_formularz_zgłoszeniowy

budzet_obywatelski_2020_załącznik_2_karta_do głosowania

budzet_obywatelski_2020_załącznik_3_harmonogram_konsultacji

obwieszczenie o sprostowaniu błędu

Rozstrzygnięcie nadzorcze Budżet Obywatelski 2020

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast