Zaznacz stronę

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019, poz. 688 ze zm.) na realizację zadania publicznego pod tytułem „Rozgrywki Ligowe Warmińsko – Mazurskiego Związku Piłki Siatkowej – Młodziczki”

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) na realizację zadania publicznego pod tytułem:

„Rozgrywki Ligowe Warmińsko – Mazurskiego Związku Piłki Siatkowej – Młodziczki”.

W dniu 15 lipca 2019 r. do Urzędu Miasta w Kętrzynie wpłynęła oferta złożona przez Miejski Klub Sportowy „MOSiR” Kętrzyn na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu p.n. „Rozgrywki Ligowe Warmińsko – Mazurskiego Związku Piłki Siatkowej – Młodziczki”.

Uznając celowość realizacji ww. zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej. Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 24 lipca 2019 r., do Biura Obsługi Interesanta, przesyłać pocztą na adres: Urząd Miasta Kętrzyn ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn lub drogą elektroniczną na adres: k.kopec@miastoketrzyn.pl

Uwagi przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferta MOSiR

ogłoszenie załącznik

 

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast