Zaznacz stronę

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019, poz. 688 ze zm.) na realizację zadania publicznego pod tytułem „SUPLESIK 2019 – II – ZAJĘCIA  Z ZAPASÓW DLA CHŁOPCÓW”

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U.  z 2019 r., poz. 688 ze zm.) na realizację zadania publicznego pod tytułem:

Suplesik 2019 – II – zajęcia z zapasów dla chłopców”.

W dniu 12 czerwca 2019 r. do Urzędu Miasta w Kętrzynie wpłynęła oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” Kętrzyn na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii                  p.n. „Suplesik 2019 – II – zajęcia z zapasów dla chłopców”.

Uznając celowość realizacji ww. zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej. Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 21 czerwca 2019 r., do Biura Obsługi Interesanta, przesyłać pocztą na adres: Urząd Miasta Kętrzyn ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn lub drogą elektroniczną na adres: k.kopec@miastoketrzyn.pl

Uwagi przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferta OLIMP zapasy

ogłoszenie załącznik Zapasy

 

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast