Zaznacz stronę

Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kętrzyn w II półroczu 2019 r. – Wyniki ostateczne.

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kętrzyn realizowanych w II półroczu 2019 r. (w okresie 1.07.2019 r. do 31.12.2019 r.) w zakresie:
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 
 
 
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii
 
 
Ekologia i ochrona zwierząt
 
 
 
 
 
Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast