Zaznacz stronę

Komunikat Biura Prasowego Urzędu Miasta w Kętrzynie.

Komunikat Biura Prasowego Urzędu Miasta w Kętrzynie:

Wobec nieprawdziwych informacji pojawiających się w przestrzeni publicznej nt. sytuacji korporacji taksówkarskich w Kętrzynie, Urząd Miasta informuje, iż nie jest prawdą, że prowadzone są jakiekolwiek działania zmierzające do likwidacji taksówek w naszym mieście.

Pracownicy Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Kętrzynie zaprosili w tym tygodniu przedstawicieli korporacji działających w Kętrzynie, aby przypomnieć, że od stycznia tego roku ulice Szkolna i Dworcowa formalnie zaczęły należeć do Miasta (wcześniej były to drogi powiatowe). W związku z tym zaczęła obowiązywać je uchwała Rady Miasta z 20 marca 2017 ws. ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego, w tym TAXI, w wys. 1,50/m2/za dzień.

Wobec wyliczeń, których dokonano, stwierdzono, że samorząd powinien pobierać za zajęcie pasa drogowego opłaty, które mogą być dla taksówkarzy zbyt wysokie. W przypadku ulicy Szkolnej to ponad 123 tysiące złotych rocznie, a w przypadku ul. Dworcowej prawie 74 tysiące złotych. W przypadku 50 kętrzyńskich taksówek daje to kwotę ok. 300 złotych miesięcznie od taksówki.

Przedstawiono korporacjom te wyliczenia i zaproponowano, aby w ciągu najbliższych dni odnieśli się oni do nich i zaproponowali swoje stanowiska i ew. rozwiązania problemu. Miasto zadeklarowało kilka wariantów:

– dzierżawa innego miejsca – placu na postój taksówek (poza pasem drogowym)

– rozmieszczenie postoju taksówek w różnych punktach Kętrzyna (rozproszenie)

– wniosek do Rady Miasta o zmniejszenie stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego

Przypominamy, że uchwała Rady Miasta z 20 marca 2017 ws. ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego, została poparta przez wszystkich obecnych(wówczas) na sali sesyjnej radnych, w tym radnego Edward Mitrosa – przedstawiciela jednej z korporacji taksówkarskich.

Dziś grożenie blokadą miasta, podawanie fałszywych informacji opinii publicznej i próba skłócenia środowiska taksówkarskiego, Ratusz odczytuje jako działanie polityczne skierowane przeciwko burmistrzowi, który jako pierwszy rozpoczął dialog, którego celem było wypracowanie kompromisu bez podejmowania radykalnych, często krzywdzących decyzji.

Jednocześnie przypominamy, że Burmistrz miasta jest zobowiązany do globalnego podejścia do funkcjonowania miasta i zapewnienia równego traktowania wszystkich podmiotów gospodarczych.

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast