Zaznacz stronę

Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Kętrzyn w 2018 roku.

Szanowni Mieszkańcy,

Podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej w dniu 27 czerwca 2019r. odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Kętrzyn za 2018 rok. Będą mogli w niej wziąć udział Radni Rady Miejskiej oraz Mieszkańcy Kętrzyna, którzy złożą Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kętrzynie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób (warunek ten wynika z Ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku – art. 28aa pkt 7).

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zgłoszenia mieszkańców składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana jest sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Zgłoszenia (wypełnione karty) przyjmowane będą w dniach od 11 czerwca do 26 czerwca 2019 roku w Biurze Rady Miejskiej, Pl. M.J. Piłsudskiego 1, pok. 10 (I piętro) w godzinach od 8.00 do 15.00 (w dni robocze)

Mieszkańcy Kętrzyna mogą zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy i będą dopuszczeni do głosu wg kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Przewidziane jest wystąpienie maksymalnie 15 mieszkańców. (zgodnie z  ustawą o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku – art. 28aa pkt 6 – 8),

Z raportem można zapoznać się:

– w Biurze Rady Miejskiej, Pl. M.J. Piłsudskiego 1, 11-400 Kętrzyn pok. 10 (I piętro) w godzinach od 8.00 do 15.00 (w dni robocze)

– w Biurze Urzędu Miasta Kętrzyn  w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 11, parter, pokój nr 2 , w godzinach od 8.00 do 15.00 (w dni robocze).

– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kętrzynie http://bip.miastoketrzyn.pl/ w folderze: Plany i Programy Kierunkowe Miasta

– na stronie internetowej  Urzędu Miasta Kętrzyn  www.miastoketrzyn.pl w zakładce „Dla Mieszkańców” – Raport o stanie Gminy Miejskiej Kętrzyn

Debata nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Kętrzyn jest organizowana po raz pierwszy i wynika ze zmian w Ustawie o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku.

W myśl tych przepisów ma się ona odbywać podczas sesji Rady Miejskiej, kiedy udzielane jest absolutorium, ale nie ma na nie bezpośredniego wpływu.

Raport o stanie Gminy Miejskiej Kętrzyn 2018

zgłoszenia_do_debaty Raport o stanie Gminy MIejskiej Kętrzyn

 

 

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast