Zaznacz stronę

Program „Czyste Powietrze”

Program „Czyste Powietrze”

To kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery m. in. poprzez spalanie paliw stałych w piecach i kotłach domowych.  

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe)
 • docieplenie przegród budynku
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
 • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej )
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

 Warunki dofinansowania

 • maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji – 53 tyś. zł
 • minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – 7 tyś. zł
 • oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 3M+70 punktów bazowych ale nie mniej niż 2% rocznie
 • planowany okres spłaty pożyczki : 15 lat
 • możliwa karencja ( zwłoka ) w spłacie: nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia
 • okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesiecy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029r.
 • dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku na dofinansowanie
 • przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dnie złożenia wniosku o dofinansowanie; data zakończenia realizacji będzie potwierdzona w protokole końcowym

 

Nabory wniosków są prowadzone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

10-026 Olsztyn

ul.Św. Barbary 9

tel. (89)522-02-00

tel.(89)522-02-01

www.wfosigw.olsztyn.pl

info@wfosigw.olsztyn.pl

 więcej informacji: www.mos.gov.pl/czyste-powietrze

 

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast