Zaznacz stronę

PRZYZNANE STYPENDIA SPORTOWE

Kętrzyn, dnia 16.11.2018 r.

Burmistrz Miasta Kętrzyn uprzejmie informuje, że zgodnie z § 8 ust. 10 Uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie 1 Uchwały Nr LIV/318/18 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród udzielanych zawodnikom, instruktorom i trenerom
w dziedzinie kultury fizycznej zostały przyznane stypendia sportowe dla niżej wymienionych zawodników.

 

STYPENDIA SPORTOWE XI – XII 2018 r. – dyscyplina zespołowa

 

L.p. Imię i nazwisko dyscyplina
1. D. TONOJAN bilard
2. K. LASOTA bilard
3. G. LASOTA bilard
4. D. ŁYCZKO bilard
5. K. SUSZCZYŃSKI bilard
6. M. DWULAT piłka nożna
7. M. DOSKOCZ piłka nożna
8. W. SZMYD piłka nożna
9. K. ŁOKIETEK piłka nożna
10. P. TURCZYN piłka nożna
11. M. PAPLIŃSKI piłka nożna
12. P. MIŁOSZEWSKI piłka nożna
13. M. MACHNIAK piłka nożna
14. P. ALEKSANDROWICZ piłka nożna
15. P. KOWALEWSKI piłka nożna
16. D. ROKSELA piłka nożna
17. Ł. SWACHA-SOCK piłka nożna
18. M. SWACHA -SOCK piłka nożna
19. M. MICHAŁOWSKI piłka nożna
20. K. BARAN piłka nożna
21. S. TYMOSZUK piłka ręczna
22. K. NIEDZIAŁKOWSKI piłka ręczna
23. M. JASIONEK piłka ręczna
24. M. WÓJCIK piłka ręczna
25. D. PAŁASZ piłka ręczna
26. M. PAŁACHOWSKI piłka ręczna
27. T. MIKŁASZ piłka ręczna
28. B. PIETRASIK piłka ręczna
29. T. TUREK piłka ręczna
30. M. KOWSZUK piłka ręczna
31. M. GRYCZKA piłka ręczna
32. P. DZIAKIEWICZ piłka ręczna
33. W. KOWSZUK piłka ręczna
34. K. KRĘCIEWSKI piłka ręczna

 

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast