Zaznacz stronę

Nowy Burmistrz Kętrzyna

22 listopada została  zwołana przez Komisarza Wyborczego Olsztyn III, pierwsza sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie VIII kadencji na lata 2018-2023.

Zgodnie w procedurą, pierwsza sesja Rady Miejskiej miała charakter czysto organizacyjny. Nowi radni przede wszystkim odebrali z rąk  Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczenia o wyborze. Złożyli także ślubowanie, że obowiązki radnego będą sprawować „godnie, rzetelnie i uczciwie mając na względzie dobro gminy i jej mieszkańców” . Po tym akcie przystąpiono do wyboru przewodniczącego Rady Miasta. Został nim wybrany większością głosów radny Rafał Rypina (PiS), który w głosowaniu tajnym pokonał kandydata Dariusza Duczka stosunkiem głosów 11:8 (jeden głos był nieważny). Nowy przewodniczący Rady Miasta otrzymał z rąk radnej Heleny Szymkiewicz (radnej seniorki) insygnia władzy w postaci łańcucha Przewodniczącego Rady Miasta. Rafał Rypina dziękując za okazane mu zaufanie przyrzekł, że będzie: „Godnie i uczciwie wypełniać obowiązki Przewodniczącego Rady Miejskiej” i zachęcił wszystkich radnych do uczestnictwa w życiu publicznym i wspierania działań podejmowanych na rzecz miasta i jego mieszkańców.

Kulminacyjnym jednak momentem tej sesji było złożenie ślubowania przez wybranego 4 listopada w II turze wyborów na urząd Burmistrza Miasta Kętrzyn Ryszarda Niedziółkę. Treść ślubowania brzmiała:

„Obejmując urząd Burmistrza Miasta Kętrzyn uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu a powierzone mi obowiązki sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Kętrzyna” . Po uroczystym ślubowaniu – zgodnie z ceremoniałem – na szyi Ryszarda Niedziółki zawisł łańcuch burmistrza  – symbol władzy samorządowej.

Po tej chwili nadszedł czas na gratulacje. Poza radnymi i mieszkańcami złożył je również ustępujący z urzędu Burmistrza Miasta Kętrzyn Krzysztof Hećman. Z kolei Ryszard Niedziółka jako burmistrz  zwrócił się  do obecnych na sali radnych, prezesów i dyrektorów instytucji miejskich  oraz mieszkańców następującymi słowy:

– Bardzo wszystkim dziękuję za obecność. Dzisiaj jest uroczysty dzień ale od jutra zaczynamy ciężką pracę. Już od dnia wyborów powiedziałem, że będę dobrym burmistrzem ale nie będę nim, jeśli nie będę miał wsparcia i pomocy od was. Bardzo was o to proszę. To jest nasze miasto.

Radni podczas pierwszej sesji wybrali także wiceprzewodniczących Rady Miasta  a jednocześnie przewodniczących poszczególnych komisji. Zostali nimi: Wioletta Czech (Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych), Marian Toruński (Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów) i Krystian Abramowicz (Komisja Gospodarki Komunalnej).

 

Źródło http://www.nmketrzyn.pl/2018/11/radni-miejscy-wybrali-swoje-wladze/

Rozmiar czcionki