Zaznacz stronę

Przedsiębiorco, chroń swoje pomysły.

Przedsiębiorco!

Posiadanie chronionej prawnie własności przemysłowej to prestiż, renoma, ale i konkretne zyski. Chroniąc swoją własność, możesz zbudować przewagę konkurencyjną nad przedsiębiorcami działającymi w tej samej branży. Uzyskanie patentu lub praw ochronnych podnosi wartość i wiarygodnośc Twojej firmy.

Jako mikro, mały i średni przedsiębiorca możesz otrzymać profesjonalną pomoc rzecznika patentowego w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji zgłoszeniowej i przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ochrony prawa własności przemysłowej (wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy) w trybie krajowym (narodowym), regionalnym lub międzynarodowym. Dofinansowanie możesz również przeznaczyć na opłaty urzędowe, tłumaczenia i doradztwo. Ponadto, możesz uzyskać pomoc w ochronie Twoich praw własności przemysłowej na rynkach zagranicznych. Możesz otrzymać do 0,5 mln zł przy poziomie dofinansowania do 50%.

Dokumentację niezbędną do złożenia wniosku znajdziesz na: https://poir.parp.gov.pl/poir234/poddzialanie-2-3-4-ochrona-wlasnosci-przemyslowej

 

Źródło: PARP

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast