Zaznacz stronę

INFORMACJA O PRZYZNANYCH STYPENDIACH SPORTOWYCH

Burmistrz Miasta Kętrzyn uprzejmie informuje, że zgodnie z § 8 ust. 10 Uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie 1 Uchwały Nr LIV/318/18 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród udzielanych zawodnikom, instruktorom i trenerom
w dziedzinie kultury fizycznej zostały przyznane stypendia sportowe dla niżej wymienionych zawodników.

STYPENDIA SPORTOWE VII – XII 2018 r. – dyscyplina indywidualna

 

L.p. Imię i nazwisko dyscyplina
1. S. MASIEWICZ taekwondo
2. A. ŁOJKO taekwondo
3. A. TRUMIŃSKI taekwondo
4. M. KOZŁOWSKA Freestyle slalom skating
5. K. ZYBOROWICZ Freestyle slalom skating
6. J. MĄCZYŃSKI Freestyle slalom skating
7. S. JARZYNKA Freestyle slalom skating
8. K. SZWAJDYCH boks
9. S. URBAŃSKI boks
10. N. MYKYTIUK boks
11. H. WARDAK boks
12. S. PIOTROWSKI boks
13. M. CHMIELEWSKA kolarstwo górskie
14. J. MALICKI żeglarstwo

 

 

 

STYPENDIA SPORTOWE VII – X 2018 r. – dyscyplina zespołowa

 

L.p. Imię i nazwisko dyscyplina
1. D. TONOJAN bilard
2. K. LASOTA bilard
3. G. LASOTA bilard
4. D. ŁYCZKO bilard
5. K. SUSZCZYŃSKI bilard
6. M. DWULAT piłka nożna
7. M. DOSKOCZ piłka nożna
8. W. SZMYD piłka nożna
9. K. ŁOKIETEK piłka nożna
10. P. TURCZYN piłka nożna
11. M. PAPLIŃSKI piłka nożna
12. P. MIŁOSZEWSKI piłka nożna
13. M. MACHNIAK piłka nożna
14. P. ALEKSANDROWICZ piłka nożna
15. T. ROTENBERG piłka nożna
16. D. ROKSELA piłka nożna
17. Ł. SWACHA-SOCK piłka nożna
18. M. SWACHA -SOCK piłka nożna
19. M. KOROWAJ piłka nożna
20. K. BARAN piłka nożna
21. S. TYMOSZUK piłka ręczna
22. K. NIEDZIAŁKOWSKI piłka ręczna
23. M. JASIONEK piłka ręczna
24. M. WÓJCIK piłka ręczna
25. D. PAŁASZ piłka ręczna
26. M. PAŁACHOWSKI piłka ręczna
27. T. MIKŁASZ piłka ręczna
28. B. PIETRASIK piłka ręczna
29. T. TUREK piłka ręczna
30. J. GUŹNICZAK piłka ręczna
31. M. GRYCZKA piłka ręczna
32. P. DZIAKIEWICZ piłka ręczna
33. R. CHUDYŃSKI piłka ręczna
34. K. KRĘCIEWSKI piłka ręczna

 

 

                                                                                               BURMISTRZ MIASTA KĘTRZYN

(-) KRZYSZTOF HEĆMAN

 

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast