Zaznacz stronę

Wyniki otwartego konkursu ofert II Półrocze – część IV

Zestawienie ofert złożonych w ramach OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2018 r. w II Półroczu
oraz przyznane kwoty dotacji na wykonywanie zadań publicznych

 

DZIAŁ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

 

Lp. Nazwa oferenta Zadanie Wnioskowana dotacja Przyznana dotacja
Organizowanie dla dzieci i młodzieży oraz rodzin w których występują problemy związane z uzależnieniami jak również zagrożonych alkoholizmem lub narkomanią kolonii, obozów terapeutycznych, wyjazdów mających na celu poprawę funkcjonowania oraz pokazanie innego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży narażonych na działanie czynników ryzyka
1.

 

 

(1) Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kętrzyn Światowy Zlot ZHP w Gdańsku 3 000 zł  

3 000 zł

 

DZIAŁ TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO

 

Organizowanie rajdów, imprez, wycieczek i spacerów po mieście, upowszechniających wiedzę o Kętrzynie
 

2.

(2) Oddział PPTK im, Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie  

Rajd rowerowo-pieszy oraz konkurs historyczno-geograficzny z okazji odzyskania przez Polskę Niepodległości

 500 zł 500 zł
Rozmiar czcionki