Zaznacz stronę

W Kętrzynie płaci się jedne z najniższych podatków w województwie Warmińsko – Mazurskim.

Kilka dni temu Minister Finansów ogłosił maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych, jakie mogą uchwalać gminy. Sprawdziliśmy, że w Kętrzynie są stosowane stawki dużo niższe od tych, które znajdują się w obwieszczeniu Ministra Finansów oraz te, które są stosowane przez inne miasta naszego regionu.

Które z podatków lokalnych są najcenniejsze dla budżetu miasta? Oczywiście, podatek od nieruchomości. Pięć najpopularniejszych w Kętrzynie kategorii tego podatku w roku 2017 „dało” budżetowi miasta niemal 7 mln zł. To ważna pozycja ponad 100 milionowego budżetu miasta, ale jak widać nie najważniejsza. Gdyby miasto stosowało jednak maksymalne stawki podatku, jak to robi wiele gmin w Polsce, wpływ do budżetu byłby o ponad 3 miliony złotych wyższy. Ale w Kętrzynie nikt o tym nie myśli.

Wolimy jak te pieniądze zostają u mieszkańców – mówi Krzysztof Hećman, burmistrz Kętrzyna, który od lat kreuje politykę niskich podatków lokalnych w mieście.

I tak jest, bo gdy się popatrzy na zestawienie stawek podatkowych stosowanych przez poszczególne gminy, to Kętrzyn jest wśród tych gmin, które stosują najniższe. W tym roku po raz pierwszy w historii samorządu możemy to prześledzić na podstawie danych, które zebrało Ministerstwo Finansów.

Rafał Dowgier z Katedry Prawa Podatkowego Uniwersytetu w Białymstoku przyznaje, że to dopiero wstęp do tego, by w końcu zacząć analizować to, w jaki sposób gminy kreują politykę podatkową na swoim terenie. Do tej pory nikt tego nie wiedział, bo dostępne były tylko szczątkowe dane.

– Trudno było nawet o globalne dane dotyczące wpływów z podatków lokalnych – mówi Rafał Dowgier.

Teraz są i każdy może je przeanalizować i sprawdzić jakie jego gmina stosuje stawki podatkowe w porównaniu chociażby z sąsiadami.

Jak wygląda w tym zestawieniu Kętrzyn? Porównaliśmy stawki podatkowe stosowane w Kętrzynie ze stawkami stosowanymi w gminach miejskich naszego regionu. Co wynika z tej analizy? Przede wszystkim to, że Kętrzyn jest jednym z najtańszych miast, jeśli chodzi o podatki i opłaty lokalne.

Rafał Dowgier przyznaje, że większość „dużych” miast stosuje po prostu maksymalne stawki. Różnicują je tam, gdzie jest taka potrzeba. Zdaniem naszego eksperta najlepszym rozwiązaniem przy różnicowaniu stawek byłoby takie podejście, które niższe stawki daje nie wszystkim po równo, ale tym podatnikom, którym z ważnych względów chce w ten sposób pomóc gmina.

NASZ RAPORT

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

STAWKA MAX 2018 – 23,10 zł

STAWKA MAX 2019 – 23,47 zł

KĘTRZYN 2018 – 17,41 zł,

a za budynki związane z działalnością handlową (powyżej 500 m2) – 23,10 zł

Wpływ do budżetu miasta Kętrzyn z tej kategorii podatkowej w 2017 roku: 4,37 mln zł. Przy stawce maksymalnej wpływ byłby większy o 1,5 mln zł.

Liderem wśród gmin miejskich Warmii i Mazur w tej kategorii są Bartoszyce, gdzie przedsiębiorcy płacą 16,20 zł,

1 Bartoszyce 16,20 zł,

2 Kętrzyn 17,41 zł,

3 Szczytno 17,65 zł,

4 Giżycko 18,38 zł

5 Ostróda 20,35 zł.

W tej kategorii gminy miejskie wprowadziły zróżnicowanie w stawkach. W Giżycku na przykład mniejszą stawkę płacą przedsiębiorcy, którzy mają budynki zajętą pod usługi turystyczne – 16,55 zł. W kilku miastach, podobnie jak w Kętrzynie zróżnicowano również stawkę tej kategorii podatkowej dla obiektów handlowych. Tak robią Bartoszyce, Szczytno i Mrągowo.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI za grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków.

STAWKA MAX 2018 – 0,91 zł

STAWKA MAX 2019 – 0,93 zł

KĘTRZYN 2018 – 0,64 zł

Wpływ do budżetu miasta Kętrzyn z tej kategorii podatkowej w 2017 roku: 0,86 mln zł. Przy stawce maksymalnej wpływ byłby większy o 0,4 mln zł.

Kolejność w tej kategorii:

1 Giżycko 0,63 zł,

2 Kętrzyn 0,64 zł,

3 Bartoszyce 0,70 zł,

4 Braniewo 0,73 zł

5 Iława 0,75 zł.

Najdroższa jest Lubawa – 0,90 zł.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI za grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez OPP.

STAWKA MAX 2018 – 0,48 zł

STAWKA MAX 2019 – 0,49 zł

KĘTRZYN 2018 – 0,20 zł

Wpływ do budżetu miasta Kętrzyn z tej kategorii podatkowej w 2017 roku: 0,5 mln zł. Przy stawce maksymalnej wpływ byłby większy o 0,75 mln zł.

Liderem w tej kategorii jest Giżycko.

1 Giżycko 0,19 zł,

2 Kętrzyn 0,20 zł,

3 Braniewo i Szczytno po 0,24 zł,

5 Bartoszyce 0,25 zł,

6 Iława 0,32 zł.

Najdroższa jest Lubawa – 0,45 zł.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI za budynki mieszkalne.

STAWKA MAX 2018 – 0,77 zł

STAWKA MAX 2019 – 0,79 zł

KĘTRZYN 2018 – 0,57 zł

Wpływ do budżetu miasta Kętrzyn z tej kategorii podatkowej w 2017 roku: 0,38 mln zł. Przy stawce maksymalnej wpływ byłby większy o 0,14 mln zł.

Liderem w tej kategorii jest Giżycko, które stosuje stawkę 0,56 zł,

1 Giżycko 0,56 zł

2 Kętrzyn 0,57 zł,

3 Braniewo 0,62 zł,

4 Lidzbark Warm. 0,63 zł,

5 Ostróda i Szczytno po 0,65 zł.

Najdroższa jest Lubawa – 0,75 zł.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI za budynki tzw. pozostałe

STAWKA MAX 2018 – 7,77 zł

STAWKA MAX 2019 – 7,90 zł

KĘTRZYN 2018 – 5,34 zł

Wpływ do budżetu miasta Kętrzyn z tej kategorii podatkowej w 2017 roku: 0,78 mln zł. Przy stawce maksymalnej wpływ byłby większy o 0,37 mln zł.

Liderem w tej kategorii jest Braniewo 4,22 zł,

2 Szczytno 4,45 zł,

3 Giżycko 5,18 zł,

4 Kętrzyn 5,34 zł,

5 Działdowo 5,88 zł,

6 Bartoszyce 6,00 zł.

Najdroższy jest Ełk – 7,77 zł.

 

Źródło http://www.nmketrzyn.pl/2018/08/ketrzyn-nie-goli-swoich-podatnikow-bo-stosuje-najnizsze-podatki-i-oplaty-lokalne-w-regionie/

Rozmiar czcionki