Zaznacz stronę

Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego w Kętrzynie przy ul. Górnej poprzez przebudowę i adaptację na lokale socjalne

Cel projektu:

Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego z przeznaczeniem na lokale socjalne.

Zakres projektu:

W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie łącznie 23 socjalnych lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Okres realizacji projektu:  2016 -2017

Źródła finansowania projektu:

Inwestycja realizowana przy wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat.

Wartość projektu:    2 909 214,24 zł
Dofinansowanie:      1 163 685,69 zł
Wkład własny:         1 745 528,55 zł

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast