Zaznacz stronę

Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Miejskiej Kętrzyn

Cel projektu:

Celem projektu jest wyrównanie szans osobom niepełnosprawnym  w dostępie do rehabilitacji społecznej poprzez likwidację barier transportowych.

Zakres projektu:

W wyniku realizacji projektu zostanie zakupiony autobus do przewozu osób niepełnosprawnych.

Okres realizacji projektu:  2017

Źródła finansowania projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wartość projektu:      609 650,00 zł

Dofinansowanie:        243 864,44 zł

Wkład własny:           365 785,56  zł

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast