Zaznacz stronę

Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku krzyżackiego wraz z jego otoczeniem

Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku krzyżackiego wraz z jego otoczeniem

Cel projektu:

Celem projektu jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego miasta i regionu .

Zakres projektu:

Realizacja projektu obejmuje wykonanie prac remontowo – konserwatorskich i termomodernizacyjnych kętrzyńskiego zamku, konserwację murów obronnych zamku krzyżackiego oraz zakup wyposażenia.

Okres realizacji projektu: 2017 – 2018

Źródła finansowania projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Wartość projektu: 6 970 771,19 zł
Dofinansowanie:   5 776 616,95 zł
Wkład własny:      1 194 154,24 zł

 

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast